Predstavenie


Som psychológ, bývalý akademický pedagóg a výskumník. Psychológii sa venujem naďalej, je to moja životná záľuba. A snáď môžem dodať, že aj poslanie, v ktorom vidím zmysel.

Psychológia

Konzultácie a koučing

Získané vedomosti a zručnosti využívam v práci s ľuďmi, ktorým sa snažím psychologicky poradiť, pomáhať, či viesť.

Spiritualita

Kurzy, semináre, relácie

Psychológii sa však nevenujem len konvenčne. Hľadám v nej aj spirituálny rozmer, ktorý je praktický a plodný pre život. Pre ľudí aj spoločnosť.

Spoločnosť

Komentáre a relácie

Získané poznanie sa snažím aj popularizovať, priamo aplikovať do spoločenského života a robiť tak svet pravdivejším.

Ako ma zastihnete

Kontakt

peter @ marman.sk

Email

+421 918 909 445

Mobil

Gunduličova 4, Bratislava

Kancelária